Người trẻ với lối sống tối giản trong căn hộ với nội thất được thiết kế theo chủ nghĩa Minimalism